Kiedy zaopatrzyć się w kasę fiskalną?

Kasy rejestrujące (zwane potocznie fiskalnymi) służą do rejestrowania obrotu oraz podatku jaki należy zapłacić urzędowi skarbowemu. Z jednej strony stanowią ułatwienie (usprawniają pracę, pozwalają zachować przejrzystość finansową), z drugiej zaś stanowią nie lada utrapienie. Kasy fiskalne, z powodu swojego znaczenia, podlegają stosunkowo często zmieniającym się przepisom – nie znając i nie przestrzegając ich narażamy się na kary pieniężne oraz nieprzyjemne sankcje.

Obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej spoczywa na wszystkich podatnikach, którzy sprzedają swoje usługi oraz produkty osobom prywatnym (osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej). Nie dotyczy natomiast osób, które sprzedają na rzecz innych firm.

Powyższa zasada nie obejmuje jednak wszystkich – istnieją od niej pewne odstępstwa. Zwolnieni z posiadania kasy rejestrującej są przykładowo przedsiębiorcy, których roczny obrót był niższy niż 20 tysięcy zł (dawniej kwota ta wynosiła 40 tysięcy).

Zwolnieni z jej instalacji są również niektórzy przedsiębiorcy, którzy powyższy limit przekroczyli. Wyjątek ten dotyczy m.in. dostawców korzystających z systemów wysyłkowych, osób oferujących usługi telekomunikacyjne czy ubezpieczycieli.

Z tytułu prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej wynikają również konkretne obowiązki. Przedsiębiorca/sprzedawca, który jej używa jest musi:

  • Wydać kupującemu oryginał paragonu,
  • Tworzyć dobowe raporty kończące dzień handlowy oraz miesięczne raporty fiskalne,
  • Przechowywać ww. raporty (przez 5 lat) oraz kopie paragonów (przez 2 lata),
  • Co dwa lata dokonywać przeglądu technicznego kasy (z pomocą profesjonalnego serwisu).

Dobrze dobrana do profilu działalności i zarejestrowana kasa fiskalna gwarantuje transparentność naszych finansów oraz znacząco usprawnia cały proces sprzedaży.

O tym, kogo bezwzględnie obowiązuje kasa fiskalna można przeczytać w §4 Rozporządzenia, a są to między innymi dostawy:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

– z zastrzeżeniem §4 ust. 2 rozporządzenia.

Obowiązek rejestracji zdarzeń za pomocą kasy fiskalnej dotyczy również wybranych usług:

§ 4 ust. 1 pkt 2
2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związan ych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dla przedsiębiorców, którzy muszą się obecnie zaopatrzyć w kasę fiskalną polecamy firmę z Warszawy – kasy fiskalne Warszawa.

Podatnicy, którzy jeszcze nie muszą myśleć o zakupie kas fiskalnych, to między innymi:

prowadzący czynności notarialne,

oferujący usługi usługi telekomunikacyjne (również art. 2 ust. 25a ustawy o VAT),

świadczący usługi elektroniczne, którzy równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT),

oferujący usługi ubezpieczeniowe i finansowe, z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,

prowadzący sprzedaż wysyłkową – jednak tylko w wypadku, kiedy zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Pełen wykaz czynności znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

One comment

  1. Byłem sfrustrowany z powodu mojego słabego raportu kredytowego, który uniemożliwił mi uzyskanie pożyczki, jestem samotną matką z dwójką dzieci i było to takie trudne, ale po długich poszukiwaniach w Internecie i wielu spotkaniach w końcu otrzymałem pomoc szukałem, poznałem MASONWEST CREDIT CONSULTANTS @ GMAIL . COM i usunęli około 94% negatywnych raportów i poprawili mój wynik Fico, zajęło to około 8 dni roboczych ze względu na zły charakter mojej historii kredytowej i jestem tak zachwycony, że teraz mogę uzyskać do 4700 USD, i” Jestem tak zaskoczony, jak to zostało zrobione, a także bardzo zadowolony z moich dzieci. Udzielili mi również więcej wskazówek, jak poprawić moją zdolność kredytową za pomocą różnych metod.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *